Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Ο.Τ. 124, Αρτέμιδος, Καλαμάτα

Εκδηλώσεις σε αυτή την τοποθεσία

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

12ΝΟΕ12:00 μμ12ΔΕΚ9:00 μμΕνα σημαντικΟ εικαστικΟ γεγονΟς, η Εκθεση «ΒΙοι ΠαρΑλληλοι» με Εργα 35 εμβληματικΩν ΕλλHνων καλλιτεχνΩν, εγκαινιΑζεται την ΚυριακH 12 ΝοεμβρΙου 2023 στο ΜΕγαρο ΧοροΥ ΚαλαμΑτας.

02ΔΕΚ8:00 μμ10:00 μμΑφιΕρωμα στη ΜαρΙα ΚΑλλας απΟ το ΔημοτικΟ ΩδεΙο ΚαλαμΑτας

16ΔΕΚ(ΔΕΚ 16)5:00 μμ17(ΔΕΚ 17)1:00 μμΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΟΡΟΥ 16 ΚΑΙ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

X