Σκοποί

Φάρις

Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, που είναι συναφείς ή συνδέονται με τις αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί ο Δήμος και που αναφέρονται στους τομείς του Πολιτισμού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα οι σκοποί της επιχείρησης, ανά τομέα δράσης, είναι:

 • Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, με ειδικότερους στόχους τη δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής, τη διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, τη στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και την εξασφάλιση των συνθηκών, που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στο χορό, τη μουσική, τον κινηματογράφο, τις εικαστικές και τις οπτικοακουστικές τέχνες.
 • Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών αυτών και η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα της πόλης, για την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και την διεύρυνση των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους.
 • Η κατασκευή και διαχείριση χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών λειτουργιών και λοιπών υπηρεσιών.
 • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, καθώς και η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Φεστιβάλ Χορού, θεατρικές παραστάσεις, Συναυλίες κ.λπ.)
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η προβολή και ανάπτυξη της Ελληνικής Θεατρικής παραγωγής στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια. Η παροχή δυνατότητας στους νέους δημιουργούς να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους γύρω από την θεατρική τέχνη. Η παροχή ευκαιρίας στους νέους της περιφέρειας να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες, η τόνωση της πολιτιστικής ζωής, που είναι υποβαθμισμένη και η δυνατότητα για γενικότερη πολιτιστική άνθηση.
 • Η ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση στον ευαίσθητο χώρο της θεατρικής τέχνης με απώτερο στόχο την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.
 • Η συνεισφορά στον τομέα της απασχόλησης του κλάδου των ηθοποιών και η συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου.

 • Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου κοινωνικών υποδομών όπως, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών κ.λπ.
 • Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, με τη δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αρωγής υγείας, υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
 • Η ενίσχυση και αναβάθμιση των ενεργειών υποστήριξης ατόμων, που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και χρειάζονται στήριξη (συμβουλευτική, συναισθηματική, κοινωνική, οικονομική), ενώ χαρακτηρίζονται αποκλεισμένα ή είναι εν δυνάμει αποκλεισμένα από τον κοινωνικό ιστό και την αγορά εργασίας.
 • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη Παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών, που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.
 • Η καταγραφή των κοινωνικών δεδομένων της περιοχής και η δημιουργίας αντίστοιχης βάσης δεδομένων, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.
 • Η οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτές.
 • Η σχεδίαση οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
 • Η ανάπτυξη δικτύων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

X