Διοίκηση

ΦΑΡΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αθανάσιος Βασιλόπουλος
Δήμαρχος


«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πρόεδρος
Παντελής Δρούγας

Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Δούζης

Μέλη

Διευθυντής

X