Διοίκηση

ΦΑΡΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Δήμαρχος
Αθανάσιος Βασιλόπουλος
—————-


«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πρόεδρος
Σωτήρης Κριτσωτάκης

Αντιπρόεδρος
Τασούλα Φοίφα

Μέλη

Διευθυντής

X