Τα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις διοργάνωσαν εθελοντική δράση με θέμα την «Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος».

Τα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις διοργάνωσαν εθελοντική δράση με θέμα την «Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος».
Σκοπός της δράσης ήταν η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Στο πλαίσιο αυτό, επισκέφθηκε κάθε δομή ΚΔΑΠ εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Καλαμάτας και ενημέρωσε τα παιδιά για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και τους κανόνες συμπεριφοράς μας κατά την επίσκεψή μας στην παραλία.
Στόχοι της δράσης ήταν η εκπαίδευση των παιδιών από μικρή ηλικία και η ενεργοποίησή τους σε δράσεις που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή, την Οικολογία και την Περιβαλλοντική Ευαισθησία.
Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας ευχαριστούν θερμά την Ανθυποπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος Καλαμάτας, Δήμητρα Παναγιωτοπούλου, και την Ανθυπασπιστή του λιμενικού σώματος Καλαμάτας, Μπίτζα Σοφία, για τις επισκέψεις τους στα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και τις χρήσιμες πληροφορίες που μοιράστηκαν μαζί μας.