Τα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις πραγματοποίησαν ενημερωτική δράση με θέμα “Η επίδραση της διατροφής στην ικανότητα της απόδοσης”

Τα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις πραγματοποίησαν ενημερωτική δράση με θέμα “Η επίδραση της διατροφής στην ικανότητα της απόδοσης”. Σκοπός της δράσης ήταν τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η απόδοση τους στα αθλήματα, στην μελέτη αλλά και σε πολλές άλλες δραστηριότητες μπορεί να αυξηθεί μέσα από μία σωστή και υγιεινή διατροφή. Χωρίς τροφή δεν υφίσταται ζωή. Χωρίς υγιεινή διατροφή δεν νοείται υγιεινή ζωή. Αν κάποιος τρέφεται σωστά, μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ικανότητα σωματικής απόδοσης, ενώ με μία λανθασμένη διατροφή φέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.