26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη οικονομική προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, για την «οργάνωση παραγωγής καλλιτεχνικών δράσεων του 26ου διεθνούς φεστιβάλ χορού Καλαμάτας» που προκηρύσσει η κοινωφελής επιχείρηση δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ