ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 28-2020 Δ.Σ. ΦΑΡΙΣ – ΜΕ ΑΔΑ –