Ίδρυση & Λειτουργία

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας λειτουργεί από το 1982 ως ΝΠΔΔ και από το 1985 ως ΝΠΙΔ, Δημοτική Επιχείρηση, με την επωνυμία Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας.
Διατηρεί δύο σκηνές, την Παιδική και την Κεντρική, οι οποίες στεγάζονται στην οδό Δημοσθένους, αριθμός 2, τηλέφωνο 27210 82616.
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Καλαμάτας βάσει Προγραμματικής Σύμβασης.
Από το 2009 το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας λειτουργεί στα πλαίσια της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ».
Στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας θήτευσαν ως σήμερα οι καλλιτεχνικοί διευθυντές:

  • Νίκος Χαραλάμπους
  • Νίκος Αρμάος
  • Κώστας Μπάκας
  • Γιάννης Κακλέας
  • Σταύρος Τσακίρης
  • Γιώργος Τσαγκάρης
  • Αλέκος Κολλιόπουλος
  • Νίκος Ξανθούλης

Σκοπός

Οι γενικές κατευθύνσεις που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας είναι:

• Ο συνδυασμός του ψυχαγωγικού, ενημερωτικού και παιδευτικού χαρακτήρα του θεάτρου
• Η προσπάθεια να υπηρετηθεί η ευαισθησία και το καλό γούστο
• Η έμφαση στο κλασικό δραματολόγιο αλλά και η σημαντική παρουσία των σύγχρονων αναζητήσεων
• Η προβολή της ελληνικής θεατρικής παράδοσης
• Η προβολή κορυφαίων έργων της παγκόσμιας δραματουργίας
• Η ιδιαίτερη μέριμνα για την θεατρική και αισθητική αγωγή του παιδικού κοινού
• Η έρευνα και η μελέτη του Αρχαίου Δράματος
• Η έρευνα πάνω σε νέους εκφραστικούς τρόπους
• Η έκδοση νέων κειμένων και μεταφράσεων
• Η παραγγελία νέων έργων σε δόκιμους συγγραφείς με θεματογραφία και προβληματική της εποχής μας
• Η προσπάθεια να προσελκυστούν στην Καλαμάτα σημαντικοί καλλιτεχνικοί συνεργάτες
• Η συστηματική δουλειά στην κατεύθυνση της πολιτιστικής αποκέντρωσης

X