Ενημερωτική δράση των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε.Φάρις

Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις πραγματαποίησαν ενημερωτική δράση για τα παιδιά, ως προς την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης, με θέμα ” Οι σωματικές διαφοροποιήσεις ανά φύλο”.
Από την παρουσίαση που επιλέχθηκε, εστιάσαμε στις σωματικές διαφοροποιήσεις ανά φύλο κατά την προεφηβική ηλικία καθώς και στην έναρξη και διάρκεια των αλλαγών αυτών. Με την ενημέρωση μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποδεχτούν όλες τις αλλαγές που θα συμβούν στο σώμα τους κατά την είσοδο τους στην εφηβική ηλικία καθώς και να μεταβούν ομαλά στην μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Το να οδηγήσουμε τα παιδιά στην αποδοχή του εαυτού τους και στην απενοχοποίηση των οποιοδήποτε σωματικών αλλαγών θα πρέπει να είναι ένα από τα πρωταρχικά μελήματα μας, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να μη φοβηθούν να απευθυνθούν σε εμάς για βοήθεια.