Δράση από τα ΚΔΑΠ με θέμα «Η οικογένεια δεν είναι αριθμητική… είναι απλώς μοναδική»

Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις πραγματοποίησαν ενημερωτική δράση για τα παιδιά ως προς την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης με θέμα “Η οικογένεια δεν είναι αριθμητική… είναι απλώς μοναδική”.
Τα παιδιά, αφού ενημερώθηκαν κατάλληλα για το σκοπό της δράσης, ήρθαν σε επαφή με οικογένειες που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο είδος π.χ. μονογονεϊκές, πυρηνικές, πολύτεκνες, εκτεταμένες. Κάθε δομή ανέλαβε να εστιάσει και να έρθει σε επικοινωνία με μία κατηγορία από τις παραπάνω, με σκοπό τα μέλη της εκάστοτε οικογένειας να έρθουν στα σχολεία και να μιλήσουν για τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα της συμβίωσής τους. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές κατανόησαν τη σημασία της οικογένειας και της συγγένειας και γνώρισαν τη φυσιογνωμία της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. Τέλος, πολλά ΚΔΑΠ προχώρησαν και σε μοναδικές δημιουργικές κατασκευές ανάλογα με το είδος της οικογένειας που ήθελαν να αναδείξουν.