ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2019

09ΝΟΕΟλοήμερο10KEEP DANCING ΕΚΠΑΙΔΕYΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (Ηλικίες: 50+) με τον Αντωνη Στρουζα 9/11/2019 : 17.00 - 21.00 & 10/11/2019:10.00 - 15.00

Περισσότερα

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Ο καθένας μας έχει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο να αντιμετωπίζει τη γνώση και τα ερεθίσματα που δέχεται. Στο σεμινάριο η αναζήτηση κινη-τικού υλικού διευκολύνεται μέσω ποικίλων δημιουργικών εξερευνήσε-ων, όπως η χαρτογράφηση του σώματος (body mapping), η εξελικτική κίνηση, η χρήση των επιπέδων, η χρήση της μορφής και της δυναμικής, οι απτικές εμπειρίες, ο αυτοσχεδιασμός με επαφή, τα αντιληπτικά σχή-ματα, κ.ά. Στο πλαίσιο ανάπτυξης της δημιουργικής κίνησης, δεν υπάρ-χουν σωστές ή λάθος κινήσεις, αλλά διαφορετικοί τρόποι αντίληψης και έκφρασης των ιδεών, των συναισθημάτων και των εμπειριών τους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (Ηλικίες: 50+) Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου 50+, που έλαβε χώρα πρώτη φορά στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, εντυπωσιάστηκαν από την εμπειρία τους. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας υποστηρίζο-ντας την δυναμική του εργαστηρίου εντάσσει νέο κύκλο μαθημάτων στις εκπαιδευτικές δράσεις του έτους και καλεί τους ενήλικες της πόλης να γνωρίσουν τα οφέλη της κίνησης και ειδικότερα της πρακτικής Fighting Monkey. To εργαστήρι του Αντώνη Στρούζα είναι εργαστήρι κίνησης ενη-λίκων που στόχο έχει να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές του Fighting Monkey Practice και κυρίως στη διαδικασία έξυπνης εξά-σκησης και βιώσιμης γήρανσης.

Ώρα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 9 (ΣΑΒΒΑΤΟ) - 10 (ΚΥΡΙΑΚΗ)

Τοποθεσία

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Ο.Τ. 124, Αρτέμιδος, Καλαμάτα

X