ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι o υπεύθυνος επεξεργασίας της διοργάνωσης “KDF 2018” θα επεξεργαστεί τα δεδομένα της παρούσας φόρμας επικοινωνίας, καθώς και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση του, προκειμένου να απαντήσει στο θέμα που περιγράφετε. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως αυτά απορρέουν από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 και στον 5419/16 GDPR (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση: mail at kalamatadancefestival.gr. 

ΔΗΛΩΣΗ
Με την αποστολή της παρούσας φόρμας επικοινωνίας δηλώνω ότι συναινώ ώστε όλα τα δεδομένα που αναγράφονται σε αυτή να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας της διοργάνωσης “KDF 2018”.

X