Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλαμάτας (ΚΑΠΗ)

Στο Δήμο Καλαμάτας λειτουργούν δύο (2) ΚΑΠΗ, το ένα σε κτήριο επί της οδού Μπούτση 1 και το άλλο στον καταυλισμό Κουφού Ελιές, τα οποία εξυπηρετούν 1.500 ηλικιωμένους. Το Α’ ΚΑΠΗ λειτουργεί από τις 16 Ιουνίου 1983.

Το σημαντικότερο σημείο στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην κοινότητα και σε ότι συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτήν: στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου. Φαινόμενα όπως η “ασυλοποίηση” και ο “ιδρυματισμός” και πολλές φορές τη “κατάθλιψη”, έκαναν επιτακτική την ανάγκη προστασίας και παραμονής της Τρίτης ηλικίας στον φυσικό της χώρο μακριά από τον απρόσωπο χαρακτήρα των Ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης και άλλης μορφής ασύλων.

Στα πλαίσια αυτά, σκοπός των ΚΑΠΗ είναι:

  • Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
  • Η εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων και η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, ώστε αυτά να παραμένουν στην οικογένεια και στην κοινότητα.
  • Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
  • Η έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους. Πολύ σημαντική τομή σε αυτό το τρίτο σημείο είναι η πρόληψη όπου αυτή διακρίνεται σε:
    • πρωτογενή (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων),
    • δευτερογενή (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να αποφευχθεί η μακροχρόνια πολλές φορές θεραπεία).
  • Η πρόληψη είναι μια αξιόλογη προσέγγιση της τρίτης ηλικίας όπου οι ηλικιωμένοι δεν αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει τον ανθρώπινο κύκλο της ζωής τους, αλλά ως πρόσωπα με ιδιαίτερες ανάγκες περίθαλψης και προστασίας στην δεδομένη αυτή φάση της ζωής τους.

Πληροφορίες

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Α΄ ΚΑΠΗ)
Μπούτση 1, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 Τηλ: 27210 95655

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Β΄ ΚΑΠΗ)
Κουφού Ελιές, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 Τηλ: 27210 21426

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Α΄ ΚΑΠΗ)
Το Α΄  ΚΑΠΗ λειτουργεί από τις 16/6/1983 και έχει συσταθεί με την υπ’αριθμ. 71744/17-9-1982 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 936), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’αριθμ. αποφάσεις 5511/18.5.2001 του Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Μεσσηνίας και 20714/16.2.2006 της Γενικής Γραμματέως Πελοποννήσου.  Απαριθμεί 1300 μέλη από τα οποία τα 200 είναι ενεργά και τα υπόλοιπα συμμετέχουν περιστασιακά σε προγράμματα ψυχαγωγίας (εκδρομές-συνεστιάσεις).

Στελέχωση: 3 άτομα

ΕιδικότηταΑριθμός
Κοινωνική λειτουργός1
Φυσιοθεραπεύτρια1
Επισκέπτης υγείας1

Εγκαταστάσεις:
Το Α΄ΚΑΠΗ στεγάζεται σε τριώροφο ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Μπούτση 2 και αποτελείται από: μια μεγάλη αίθουσα με κουζίνα, 2 γραφεία και τουαλέτες στο ισόγειο, φυσιοθεραπευτήριο με χώρο υποδοχής στον α’ όροφο και εργαστήριο στον β’ όροφο.

Εξοπλισμός:
Διαθέτει ιατρικά μηχανήματα, όπως ηλεκτροθεραπεία με Βάκουμ, λέϊζερ, διαθερμία, υπέρηχοι, υπεριώδεις υπέρυθρες και άλλα μηχανήματα και εργαλεία. Επίσης διαθέτει έναν Η/Υ με σύνδεση στο δίκτυο, ένα φαξ και παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Β΄ ΚΑΠΗ)
Το Β΄  ΚΑΠΗ λειτουργεί από τον Ιανουάριο 1988 και έχει συσταθεί με την υπ’αριθμ. 7477 /24.4.1985 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 298), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’αριθμ. αποφάσεις 5509/18.5.2001 του Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Μεσσηνίας και 20713/16.2.2006 της Γενικής Γραμματέως Πελοποννήσου.
 

Στελέχωση: 3 άτομα

Ειδικότητα

Αριθμός

Εργοθεραπεύτρια

1

Φυσιοθεραπεύτρια

1

Κοινωνική λειτουργός

1

 

 

Εγκαταστάσεις:
Το Β΄ΚΑΠΗ στεγάζεται σε διώροφο ιδιόκτητο κτίριο στον καταυλισμό “Κουφού Ελιές” και αποτελείται από: μία μεγάλη αίθουσα 190 τ.μ., ένα χώρο κουζίνας πλήρως εξοπλισμένο, ένα γραφείο κοινωνικής εργασίας, ένα γραφείο φυσιοθεραπείας, ένα γραφείο εργοθεραπείας, ένα ιατρείο, ένα χώρο ζωγραφικής, 2 αίθουσες αναμονής, χώρους τουαλετών και έναν υπόγειο αποθηκευτικό χώρο.

Εξοπλισμός:
Διαθέτει μηχανήματα φυσιοθεραπείας, εξοπλισμό ιατρείου και δύο Η/Υ, έναν εκτυπωτή, ένα  scanner, ένα πολυμηχάνημα και 2 τηλεοράσεις. Επίσης παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

X