Βοήθεια στο Σπίτι

Σκοπός του προγράμματος  «Βοήθεια στο σπίτι» είναι η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα, σε άτομα με αναπηρίες και σε μη επαρκώς εξυπηρετούμενα, που διαβιούν κυρίως μοναχικά και το εισόδημά τους είναι χαμηλό, με απώτερους στόχους την παραμονή τους στο οικείο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους και την αποφυγή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που παρέχεται στους ωφελούμενους από το ειδικό – επιστημονικό προσωπικό, είναι στους τομείς:

  1. συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης των ωφελούμενων και των οικογενειών τους,
  2. νοσηλευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας,
  3. οικογενειακής φροντίδας,
  4. φυσιοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης,
  5. αγωγή υγείας και πρόληψης και
  6. εργοθεραπείας.
Λειτουργούν δύο προγράμματα:
  • Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» στην πόλη της Καλαμάτας χρηματοδοτείται από το Δήμο Καλαμάτας. 
  • Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» στις Τοπικές Κοινότητες, χρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (75%) και εθνικούς πόρους (25%) και αφορά στις Τοπικές Κοινότητες του Ταϋγέτου και των Δημοτικών Ενοτήτων Αρφαρών και Θουρίας

Πληροφορίες

Διεύθυνση Πρόνοιας Δήμου Καλαμάτας
Τηλ: 27213 61863

X