ΠΕΡΙΛΗΨΗ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛHΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 27ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΑΡΧΕΙΑ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ Νο2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 27ου ΔΦΧΚ
ΤΕΥΔ