ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τις θέσεις Καλλιτεχνικού (εκπαιδευτικού) προσωπικού των τριών σχολών πολιτισμού της ΦΑΡΙΣ, Δημοτικό Ωδείο, Εικαστικό Σχολείο και Δημοτική Σχολή Χορού, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για χρονική διάρκεια έως 8μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή. Ο αριθμός των προσλήψεων θα είναι σε απόλυτη συνάφεια και συνάρτηση με τις εγγραφές.

Αναλυτικότερα δείτε τα παρακάτω αρχεία της ανακοίνωσης – πρόσκλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑ